logo

Když se země otřese...

I. - úvodní informace
Název:
Když se země otřese...
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • příčiny vzniku zemětřesení [žák chápe, jmenuje a popisuje příčiny vzniku zemětřesení a orientuje se v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakují]
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve skupinách
  • prezentace na dataprojektoru
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
pozdrav česky a anglicky
absence česky a anglicky
téma hodiny
motivační rozhovor
Hlavní část
frontální výuka
prezentace na dataprojektoru
práce ve skupinách

k novým českým výrazům jsou ústně vyjádřeny i výrazy v angličtině
v průběhu hodiny jsou slovíčka opakovaně připomínána
Závěr
diskuse a zhodnocení hodiny
zopakování nových pojmů ústně v obou jazycích

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hlubinný zlomdeep fault ikona zvuk
zemětřeseníearthquake ikona zvuk
čedičové magmabasalt magma ikona zvuk
Jaká jsou nejčastější zemětřesení?What are the most frequent earthquakes? ikona zvuk
zlom (hl. zemské kůry ap.)fault ikona zvuk
zlomová pásmafault zones ikona zvuk poznamka
ohnisko, ohniskaa focus, foci ikona zvuk
zlomyfaults, fractures ikona zvuk
hypocentrum - místo vzniku zemětřeseníhypocenter - the site of an earthquake ikona zvuk
epicentrumepicentre ikona zvuk
Jak to souvisí?How is this realated to...? ikona zvuk