logo

Desky v pohybu

I. - úvodní informace
Název:
Desky v pohybu
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pohyb litosférických desek [v průběhu hodiny učitelka ověřuje znalosti žáků opakováním a procvičováním a kladením otázek k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci už rozumí základním frázím a akceptují nové]
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině [přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivní přílohy s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • diskuse
  • opakování a procvičování interaktivními testy - příloha
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitelka pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
cíl hodiny
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka s demonstrací
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech Hot Pot s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zemětřeseníearthquake ikona zvuk
sopečná činnostvolcanic activity ikona zvuk
vrásněnífolding ikona zvuk
litosférické deskylitospheric plates ikona zvuk
hlubokomořský příkoppelagic ikona zvuk
středooceánský hřbetmid-ocean ridge ikona zvuk
zlom (hl. zemské kůry ap.)fault ikona zvuk
Vrásnění probíhá do současnosti.Folding goes on even today. ikona zvuk
pohyb litosférických desekmovement of litospheric plates ikona zvuk
hypocentrum - místo vzniku zemětřeseníhypocenter - the site of an earthquake ikona zvuk
Jak se má člověk chovat při zemětřesení?How should one behave during an earthquake? ikona zvuk
bouřlivá sopečná činnostturbulent volcanic activity ikona zvuk