logo

Sírany, fosforečnany

I. - úvodní informace
Název:
Sírany, fosforečnany
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • sírany, fosforečnany [žák podle charakteristických vlastností a s použitím pomůcek rozpozná vybrané sírany a fosforečnany, uvede také jejich využití v praktickém životě]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení se s novými pojmy [přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivních testů na moodle s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací
  • práce s učebnicí a internetem
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
úvod
Na úvod hodiny učitelka pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka s demonstrací
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice
práce s učebnicí a internetem
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech na moodle s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
síranysulphates ikona zvuk
sádrovecgypsum ikona zvuk
ložiska sedimentůdeposits of sediments ikona zvuk
fosforphosphorus ikona zvuk
Chemické látky obsahující vázaný dusík a fosfor mají vliv na životní prostředí.Chemical substances containing bound nitrogen and phosphorus have an impact on the environment. ikona zvuk
Fosforečnany jsou součástí pracích prášků.Phosphates are an ingredient of washing powders. ikona zvuk
Fosforečnany jsou soli kyseliny fosforečné.Phosphates are salt s of phosphoric acid. ikona zvuk
Čističky odpadních vod nedokážou fosforečnany odstranit.Sewage plants are not able to eliminate phosphates. ikona zvuk
Fosforečnany umožňují rozvoj řas a sinic.Phosphates enable growth of algae and blue-green algae. ikona zvuk