logo

Uhličitany

I. - úvodní informace
Název:
Uhličitany
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák chápe pojem horninový materiál, dokáže vybrané uhličitany stručně charakterizovat [v průběhu a na konci hodiny odpovídají žáci na doplňující otázky]
  • zná a uvádí příklady jejich využití v hospodářství i v praktickém životě [ověření konkrétními otázkami kladenými učitelem]
  • chápe základní ekologické souvislosti spojené s problematikou hospodaření s přírodními zdroji [ověření opakováním a procvičováním tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • automaticky opakovat základní fráze - pozdrav, absence [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení se s novými pojmy [žáci se v průběhu hodiny seznamují s novou slovní zásobou a na konci hodiny ji zopakují pomocí interaktivních testů na moodle]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací v power point
  • práce ve skupinách
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
moodle
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru a prezentace power point, interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vápeneclimestone ikona zvuk
dolomitdolomite ikona zvuk
Vápenec může vznikat třemi způsoby - uveď jakými?Limestone may be formed in three different way - which ones? ikona zvuk
Popiš podmínky, za jakých může vzniknout vápenec.Describe the conditions under which limestone may be formed ikona zvuk
pálené vápnoquick lime ikona zvuk
mramormarble ikona zvuk
vápnolime ikona zvuk
hornina, horninya rock, rocks ikona zvuk
uhličitanycarbonate ikona zvuk
kalcitcalcite ikona zvuk
sideritsiderite ikona zvuk
horninotvorný minerálrock-forming mineral ikona zvuk