logo

Halogenidy

I. - úvodní informace
Název:
Halogenidy
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozlišení a charakteristika halogenidů [ověření konkrétními otazkami v průběhu a na konci hodiny]
  • hospodářský význam halogenidů [ústní ověření otázkami ]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba celého tématu shrnuta a promítnuta dataprojektorem [ověření pomocí přílohy na moodle s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • rozšiřující slovní zásoba navazuje na základní fráze a slovíčka [žáci už rozumí základním frázím a akceptují nové]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce s učebnicí a internetem
  • společná diskuse, opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
internet
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny vše také v angličtině
motivační rozhovor s otázkami k tématu
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
samostatná práce s učebnicí a internetem při vyhledávání informací
společná diskuse na téma význam halogenidů
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odpařovánívaporization / evaporation ikona zvuk
méně výrazné zbarveníless conspicuous colouring ikona zvuk
fluorit (kazivec)fluorite ikona zvuk
halogenidyhaloids ikona zvuk
drahokamyprecious stones, gems ikona zvuk
krystalycrystal ikona zvuk
sloučeninycompounds ikona zvuk
sklářský průmyslglass industry ikona zvuk
čirá tekutinaclear liquid ikona zvuk
Jednotlivé významy charakterizujte.Characterise the individual meaning. ikona zvuk
vybroušené krystalycut crystals ikona zvuk