logo

Sulfidy

I. - úvodní informace
Název:
Sulfidy
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozlišení sulfidů [podle charakteristických vlastností sulfidů je žák rozlišuje a reaguje odpověďmi na konkrétní otázky]
  • negativní dopad sulfidů na životní prostředí [konkrétní otázky na téma negativní dopad sulfidů na životní prostředí a využívání v průmyslové výrobě]
Jazykové cíle a ověření:
  • obecné pokyny a fráze [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • slovní zásoba celého tématu shrnuta a promítnuta dataprojektorem [ověření pomocí přílohy na moodle s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • diskuse
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
mapy
internet
počítač
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační otázky
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
diskuse
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zinekzinc ikona zvuk
Nejčastěji se vyskytuje...Most frequently occurs in... ikona zvuk
krystalizacecrystallization ikona zvuk
životní prostředí kolem násthe environment around us ikona zvuk
péče o krajinu a životní prostředícountry care and conservation ikona zvuk
Olovo má větší hustotu než měď.Lead has a higher density than copper. ikona zvuk
hospodářsky významnýeconomically important ikona zvuk
nerostné surovinymineral raw materials ikona zvuk
vodný roztokdilution ikona zvuk
příměsyimpurities, admixture ikona zvuk poznamka