logo

Prvky

I. - úvodní informace
Název:
Prvky
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • stručná charakteristika prvků s příklady jejich využití v praktickém životě [žák na základě znalostí fyzikálních a chemických vlastností ústně rozlišuje prvky a uvede příklady jejich využití]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a na konci hodiny [adekvátní reakce od žáků s porozuměním]
  • nová slovní zásoba [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí a internetem
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
moodle
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny vše v obou jazycích
počáteční a motivační rozhovor
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
práce ve skupině
samostatná práce při vyhledávání informací
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
polokovysemimetals ikona zvuk
klenotyjewels ikona zvuk
kovové prvkymetallic elements ikona zvuk
nekovové prvkynon-metallic elements ikona zvuk
stříbrosilver ikona zvuk
sírasulphur ikona zvuk
měďcopper ikona zvuk
zlatogold ikona zvuk
zdravotnictvímedicine ikona zvuk
Uveď příklad na využití v praxi.Give an example of practical application. ikona zvuk
3 alotropické modifikace uhlíku: tuha (grafit), diamant, fullerenthree allotropic forms of carbon: graphite, diamond, fullerene ikona zvuk
Diamant je nejtvrdší nerost.Diamond is the hardest mineral. ikona zvuk
tuha - grafitgraphite ikona zvuk