logo

Nejdůležitější minerály

I. - úvodní informace
Název:
Nejdůležitější minerály
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • kritéria pro rozdělení minerálů do skupin mineralogického systému [žák ústně charakterizuje kritéria pro rozdělení minerálů do skupin mineralogického systému]
  • seznámení s názvy skupin mineralogického systému [žák na základě vlastní úvahy ústně uvádí, dle čeho můžeme minerály třídit]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba obecných pokynů [žáci v průběhu hodiny rozumí obecným pokynům a frázím a reagují na ně]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou uvedeny a promítnuty spolu s českými výrazy na dataprojektoru [ověřujeme řízeným procvičováním/opakováním jazykového projevu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • plnění úkolů a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
Učební pomůcky:
tabulka přehledu minerálů
učebnice
počítač
internet
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační text
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu., žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
práce ve skupinách s učebnicemi, vzorky minerálů, s tabulkami přehledu minerálů
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemické složeníchemical composition ikona zvuk
určitdetermine ikona zvuk
mineralogický systémmineralogical system ikona zvuk
prvkyelements ikona zvuk
sulfidysulphides ikona zvuk
halogenidyhaloids ikona zvuk
uhličitanycarbonate ikona zvuk
síranysulphates ikona zvuk
křemičitanysilicates ikona zvuk
Určete pomocí tabulek.Determine with the help of the tables. ikona zvuk
Fosforečnany jsou soli kyseliny fosforečné.Phosphates are salt s of phosphoric acid. ikona zvuk
oxidy a hydroxidyoxide and hydroxides ikona zvuk
organické minerályorganic minerals ikona zvuk