logo

Když se řekne minerál

I. - úvodní informace
Název:
Když se řekne minerál
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozlišení způsobů vzniku minerálů [žák rozlišuje a charakterizuje i pomocí nákresu jednotlivé způsoby vzniku minerálů]
  • vysvětlení jednotlivých procesů [žák odpovídá na konkrétní otázky kladené učitelem]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování základních frází [adekvátní reakce od žáků s porozuměním]
  • téma hodiny a klíčová slova v angličtině [angl. výrazy napsány na tabuli- žáci je čtou a postupně opakují v průběhu hodiny]
  • na konci hodiny zopakovat nová slovíčka [na konci hodiny sami žáci zopakují anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce ve skupinách
  • práce s obrázky
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
vzorky minerálů
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy učitel pozdraví anglicky
absenci provede také v angličtině
téma hodiny v češtině a částečně také v angličtině
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
určování minerálů podle vzorků
práce s obrázky
vyhledávání ostatních minerálů na internetu
opakování a procvičování nových anglických výrazů
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krystalová struktura minerálůthe crystal structure of minerals ikona zvuk
mineralogieminaralogy ikona zvuk
minerály (nerosty)minerals ikona zvuk
krystalizacecrystallization ikona zvuk
Rozlišuj minerály.Distinguish the minerals. ikona zvuk
biologické zvětrávání - činnost organismůbiological weathering - activity of organisms ikona zvuk
chemické zvětráváníchemical weathering ikona zvuk
změny chemického složení minerálůchanges of chemical composition of minerals ikona zvuk
Vznikají nové minerály. New minerals are formed. ikona zvuk
Minerály se liší svojí odolností vůči zvětrávání.Minerals differ in resistence to weathering. ikona zvuk
Horniny se až na výjimky skládají z více minerálů.With the exception of some, most rocks consist of more minerals. ikona zvuk
přeměna transformation ikona zvuk
organické minerályorganic minerals ikona zvuk
horninotvorný minerálrock-forming mineral ikona zvuk