logo

Expedice do historie Země - opakování

I. - úvodní informace
Název:
Expedice do historie Země - opakování
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakování tématu historie Země [žáci zopakují celé téma ústně odpověďmi na konkrétní otázky, zpracují prezentaci a uloží na moodle]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci rozumí základním frázím a v průběhu hodiny reagují na pokyny k práci v angličtině]
  • slovní zásoba celého tématu shrnuta a promítnuta dataprojektorem [žáci opakují slovíčka celého tématu a doplní je také do svých prezentací]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • společné opakování ústní formou
  • samostatná práce na vytvoření prezentace
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle
dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny vše v obou jazycích
Hlavní část
Opakování učiva probíhá ústní formou a s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
samostatná práce na vytvoření prezentace
Závěr
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.
zhodnocení opakování a zadání požadavků k testu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Dávej pozor!Pay attention! ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
čtvrtohoryQuaternary period ikona zvuk
druhohoryMesozoic period / era ikona zvuk
prvohoryThe Paleozoic Era ikona zvuk
třetihoryTertiary ikona zvuk
rostlinstvo, flóraflora ikona zvuk
dinosauřidinosaurs ikona zvuk
druhohoryMesozoic age ikona zvuk
Vytvoř prezentaci.Prepare / Make a presentation. ikona zvuk
člověkman ikona zvuk
pračlověkearly man ikona zvuk
faunafauna ikona zvuk
Pracuj samostatně.Work on your own. ikona zvuk
trilobit, trilobititrilobite ikona zvuk
doba ledová, doby ledovéIce Age(s) ikona zvuk
doba meziledová, doby meziledovéinterglacial period(s) ikona zvuk
mamutmammoth ikona zvuk