logo

Čtvrtohory - éra člověka

I. - úvodní informace
Název:
Čtvrtohory - éra člověka
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • geologické období čtvrtohor [ověřování kladením otázek k tématu]
  • geologické děje, fauna a flóra čtvrtohor [žák ústně charakterizuje geologické děje tohoto období a významné druhy rostlin a živočichů]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ověřujeme řízeným procvičováním a opakováním jazykového projevu pomocí audio odkazů na moodle]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společná diskuse
  • opakování a procvičování testy na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
moodle
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
docházka
téma a cíl hodiny - vše proběhne v obou jazycích
motivační video
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
společná diskuse
Závěr
společné zhodnocení hodiny
stručný zápis do sešitu
ověřování pomocí interaktivních testů s audio odkazy na moodle - přiřazování anglických výrazů k českým
za domácí úkol žáci procvičí novou slovní zásobu na moodle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rostlinstvo, flóraflora ikona zvuk
lovechunter ikona zvuk
člověk rozumnýhomo sapiens ikona zvuk
čtvrtohoryQuaternary period ikona zvuk
předkové člověkaman's ancestors ikona zvuk
pračlověkearly man ikona zvuk
faunafauna ikona zvuk
pevninský ledovec - ledový štítglacier - a shield of ice ikona zvuk
Popiš postupný vývoj člověka.Describe the gradual development of man. ikona zvuk
vývoj člověkathe development of man ikona zvuk
doba meziledová, doby meziledovéinterglacial period(s) ikona zvuk
mamutmammoth ikona zvuk