logo

Třetihory

I. - úvodní informace
Název:
Třetihory
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • geologické období třetihor [žák je schopen popsat geologické období třetihor]
  • geologické děje, fauna a flóra třetihor [žák charakterizuje geologické děje tohoto období a významné druhy rostlin a živočichů]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakují a zapíší do připravených listů, které založí do svých šanonů]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • společná diskuse
  • samostatná práce s doplňováním do pracovních listů
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
dataprojektor
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
přivítání
absence
téma a cíl hodiny
motivační video
Hlavní část
frontální výuka s prezentací powerpoint
společná diskuse
samostatná práce s doplňováním do pracovních listů
Závěr
zhodnocení hodiny
opakování a doplňování nových anglických výrazů do pracovních listů
za domácí úkol žáci procvičí nové výrazy v testech Hot Pot na moodle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
čtvrtohoryQuaternary period ikona zvuk
třetihoryTertiary period ikona zvuk
pevninský ledovec - ledový štítglacier - a shield of ice ikona zvuk
doba ledová, doby ledovéIce Age(s) ikona zvuk
mamutmammoth ikona zvuk
rozvoj ptákůevolution of birds ikona zvuk
rychlý rozvoj savcůfast development of mammals ikona zvuk
jednoděložné rostlinymonocots ikona zvuk
dvouděložné rostlinydicots ikona zvuk
předchůdci člověkahuman ancestors ikona zvuk