logo

Druhohory

I. - úvodní informace
Název:
Druhohory
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • geologické období druhohor [žák je schopen popsat geologické období druhohor ústně]
  • geologické děje, fauna a flóra druhohor [žák charakterizuje a vyjmenuje geologické děje tohoto období a významné druhy rostlin a živočichů]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou uvedeny a promítnuty spolu s českými výrazy na dataprojektoru [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakují a písemně je doplní do pracovních listů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • společná diskuse
  • samostatná práce s doplňováním do pracovních listů
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma hodiny - vše v angličtině
Hlavní část
frontální výuka s prezentací powerpoint
u vybraných výrazů jsou v závorce uvedeny anglické překlady
společná diskuse
Závěr
samostatná práce s doplňováním do pracovních listů
žáci dostanou připravené pracovní listy, které doplní i s anglickými výrazy
společné opakování dněšní hodiny i s anglickými slovíčky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Opakujte!Repeat. ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
rostlinstvo, flóraflora ikona zvuk
jehličnanyconiferous species ikona zvuk
Dávejte pozor.Pay attention. ikona zvuk
dinosauřidinosaurs ikona zvuk
Dinosauři vyhynuli.Dinosaurs died out. ikona zvuk
druhohoryMesozoic age ikona zvuk
hlavonožcicephalopods ikona zvuk
alpínské vrásněníAlpine folding ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today is ... ikona zvuk
planktonplankton ikona zvuk
faunafauna ikona zvuk
prvociprotozoa ikona zvuk
hmyzinsects ikona zvuk
pazourekflint, flintstone ikona zvuk
nahosemenné rostlinygymnosperms ikona zvuk
plazireptiles ikona zvuk