logo

Recyklace

I. - úvodní informace
Název:
Recyklace
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • recyklace odpadů [ověřování v diskusi odpověďmi na konkrétní otázky]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci rozumí základním frázím a v průběhu hodiny reagují na pokyny k práci v angličtině]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ověření pomocí přílohy na moodle s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
  • video na dataprojektoru
  • společná diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
DVD k danému tématu
diskuse
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
video na dataprojektoru
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
společná diskuse
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
recyklacerecycling ikona zvuk
extrémně hořlavé látkyextremely inflammable substances ikona zvuk
stavebnictvíbuilding industry ikona zvuk
stavební materiálbulding material ikona zvuk
těžba surovinraw material production ikona zvuk
betonconcrete ikona zvuk
třídění odpadů pro recyklacisorting waste for recycling ikona zvuk
odpadywaste ikona zvuk
elektrárna, elektrárnya powerplant, powerplants ikona zvuk
popílekfly ash ikona zvuk