logo

Fosilní paliva

I. - úvodní informace
Název:
Fosilní paliva
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • podstata vzniku fosilních paliv [ověřování konkrétními otázkami k tématu]
  • způsoby získávání, pozitiva a negativa jejich využívání [ověřování v diskusi odpověďmi na otázky]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci rozumí základním frázím a v průběhu hodiny reagují na pokyny k práci v angličtině]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ověření pomocí přílohy na moodle s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
  • frontální výuka
  • společná diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
tematické mapy
obrázky
počítač
dataprojektor
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační úryvek z textu
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
společná diskuse
práce na úkolech s mapami a obrázky
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Uhlí se používá jako palivo v tepelných elektrárnách.Coal is used as a fuel in thermal power stations. ikona zvuk
Nejdůležitějším plynným palivem je zemní plyn.The most important gaseous fuel is natural gas. ikona zvuk
uhlícoal ikona zvuk
ropacrude oil ikona zvuk
recyklacerecycling ikona zvuk
příkopová propadlinatrench depression ikona zvuk
ropa, naftapetroleum / crude oil ikona zvuk poznamka
fosilní palivafossil fules ikona zvuk
těžba černého a hnědého uhlíblack and brown coal mining ikona zvuk
Zemní plyn doprovází ložiska ropy a uhlí.Natural gas accompanies oil and coal deposits. ikona zvuk
Tepelné elektrárny spalují fosilní paliva nebo obnovitelné suroviny.Thermal power stations burn fossil fuels or renewable resources. ikona zvuk
zemní plynnatural gas ikona zvuk