logo

Nerostné suroviny

I. - úvodní informace
Název:
Nerostné suroviny
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • nerostné suroviny [ověřování konkrétními otázkami k tématu]
  • dopad těžby na životní prostředí [ověřování v diskusi odpověďmi na otázky]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci rozumí základním frázím a v průběhu hodiny reagují na pokyny k práci v angličtině]
  • seznámení s novými anglickými pojmy [ověření pomocí přílohy na moodle s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společná diskuse
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační úryvek z textu
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
společná diskuse
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
likvidace následků těžby uranuthe liquidation of the uranium mining consequences ikona zvuk
měďcopper ikona zvuk
zinekzinc ikona zvuk
hliníkaluminium ikona zvuk
uranové dolyuranium mines ikona zvuk
povrchové a hlubinné dolyunderground and surface mine(s) ikona zvuk
uranuranium ikona zvuk
železná rudairon ore ikona zvuk
rekultivacerecultivation ikona zvuk
nerostné surovinymineral raw materials ikona zvuk