logo

Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země

I. - úvodní informace
Název:
Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • koloběh látek [procvičováním a upevňováním, kladením otázek zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
  • podíl živých organismů na těchto procesech [ověřujeme v diskusi odpověďmi na otázky]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ověřujeme řízeným procvičováním/opakováním jazykového projevu s využitím prezentace (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společná diskuse
  • samostatná práce - tvorba powerpoint prezentace na dané téma
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny
vše v obou jazycích
Hlavní část
Výuka přírodopisu probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky a nové pojmy jsou zde také uvedeny (příloha)
společná diskuse
učitel zadá žákům vypracovat power point prezentaci
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět - které jsou uvedeny v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlíkcarbon ikona zvuk
Uhlí je hornina s vysokým obsahem uhlíku.Coal is a rock with a high content of carbon. ikona zvuk
Podle obsahu uhlíku rozlišujeme zejména černé a hnědé uhlí.Based on the content of carbon we may distinguish particularly black and brown coal. ikona zvuk
koloběh vodywater cycle ikona zvuk
propojeníinterconnection ikona zvuk
neživá přírodainanimate nature ikona zvuk
živá přírodaanimate nature ikona zvuk
živé organismy a jejich životní prostředíliving organisms and their environment ikona zvuk
koloběh látekmatter circulation ikona zvuk
cyklus uhlíku v příroděcarbon circulation in nature ikona zvuk
3 alotropické modifikace uhlíku: tuha (grafit), diamant, fullerenthree allotropic forms of carbon: graphite, diamond, fullerene ikona zvuk
Vytvořte prezentaci na téma...Create a presentation on the topic of ... ikona zvuk