logo

Sudokopytníci, lichokopytníci

I. - úvodní informace
Název:
Sudokopytníci, lichokopytníci
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se zástupci skupin zvířat [Závěrečné společné opakování]
  • Práce s obrázky a fotografiemi []
  • Znát charakteristiku zvířat []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglický pozdrav [Závěrečné společné opakování angl.slovíček]
  • Anglické pojmenování zvířat [Práce s pexesem]
  • Přiřadit anglické pojmenování k českému []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s obrázkovými materiály, Malý atlas zvířat
  • Zvířata a jejich mláďata
  • Pexeso - práce ve skupinách
Učební pomůcky:
Vystřihovánky
Atlas zvířat
Pexeso

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v češtině a angličtině
Motivace příběhem- vlastní zdroje
Hlavní část
Vyhledávání obrázků dle tabule- práce s atlasem zvířat
Vystřihování pexesa s anglickými výrazy- hra v tuto hru, děti si zároveň čtou angl.pojmenování
Práce s pexesem- může přejít i do závěrečné části
Závěr
Opakování českých a anglických pojmenování s ukázkami obrázků v atlase-závěrečné opakování

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oseldonkey ikona zvuk
kůňa horse ikona zvuk
Je to milé zvířátko.It is a nice animal.
Je to malé zvířátko.It is a small animal.
To je živočich.It is an animal. ikona zvuk
ovcesheep ikona zvuk
domácí zvířata a jejich mláďatadomestic animals and their young ikona zvuk
Koza má kůzle.A goat has a kid. ikona zvuk
Kůň má hříbě.A mare has a foal. ikona zvuk poznamka
Ovce má jehně.A sheep has a lamb. ikona zvuk
Prase má sele.A pig has a piglet. ikona zvuk
srnecroebuck, roe deer ikona zvuk
krávacow ikona zvuk
prasepig ikona zvuk
divoké prasepig ikona zvuk