logo

Hmyz

I. - úvodní informace
Název:
Hmyz
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vnější a vnitřní stavba těla hmyzu [žák umí popsat vnější a vnitřní stavbu těla hmyzu na obrázcích]
  • různé typy ústního ústrojí [rozezná různé typy ústního ústrojí]
  • rozdíly ve způsobu rozmnožování [pochopí rozdíl ve způsobu rozmnožování hmyzu a konkrétně uvádí příklady]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou uvedeny a promítnuty spolu s českými výrazy na dataprojektoru [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakují a písemně je doplní do pracovních listů]
  • testy Hot Pot [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • power point prezentace na dataprojektoru
  • samostatná práce na úkolech v pracovních listech
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny
Hlavní část
power point prezentace na dataprojektoru
samostatná práce na úkolech v pracovních listech
Závěr
vyhodnocení hodiny a opakování nových pojmů v angličtině
zopakování nových anglických slovíček na testech Hot Pot

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vývojová fáze hmyzuinsect developmental stage ikona zvuk
hmyzinsects ikona zvuk
Které druhy hmyzu přenášejí nebezpečné nemoci?Which kinds of insects transmit dangerous diseases? ikona zvuk
hmyz s proměnou dokonaloucomplete metamorphosis insects ikona zvuk
hmyz s proměnou nedokonalouincomplete metamorphosis insects ikona zvuk
Hmyz přenáší nemoci.Insects transmit infections. ikona zvuk
rozmnožování hmyzureproduction of insects ikona zvuk
složené oko, složené očia compound eye, compound eyes ikona zvuk
ústní ústrojímouth system ikona zvuk
ústní ústrojí kousacímandibles ikona zvuk
ústní ústrojí lízacílicking set ikona zvuk
ústní ústrojí sacísucking set ikona zvuk