logo

Kroužkovci

I. - úvodní informace
Název:
Kroužkovci
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • stavba těla žížaly [ověřování pomocí otázek k tématu]
  • hospodářský význam žížaly [ověřování plněním úkolů za kapitolou]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivní přílohy s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
  • frontální výuka
  • diskuse
Učební pomůcky:
dataprojektor
učebnice
sešit
počítač
internet
moodle

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma hodiny
vše v obou jazycích
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech na moodle s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kroužkovci mají jednovrstevnou pokožku.The Annelidan have a one-layer skin. ikona zvuk
Vysvětli, jak se žížala pohybuje.Explain the way an earthworm moves. ikona zvuk
kroužkovci - článkovaní červiannelids - segmented worms ikona zvuk
Kroužkovci mají stejnoměrně článkované tělo se štětinkami.The annelids have an evenly segmented body with bristles. ikona zvuk
Kroužkovci jsou suchozemští, sladkovodní i mořští živočichové.The annelids are terrestrial, fresh-water and also sea animals. ikona zvuk
Kroužkovci se živí odumřelými částmi rostlin, drobnými živočichy nebo paraziticky sáním krve.The annelids feed on died-off plant parts little animals or parasitically by blood-sucking. ikona zvuk
Kroužkovci sami mohou být potravou pro jiné živočichy.The annelids themselves may become food for other animals. ikona zvuk
Popiš, jak je žížala přizpůsobena svému životnímu prostředí.Describe how the earthworm is adapted to its natural environment. ikona zvuk
Žížala dýchá celým povrchem těla.The earthworm breathes via the whole body surface. ikona zvuk
humushumus ikona zvuk