logo

Opěrná soustava - úvod

I. - úvodní informace
Název:
Opěrná soustava - úvod
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s funkcí opěrné soustavy [žák vysvětlí funkci opěrné soustavy]
  • zopakování základního členění lidské kostry [žák zvládá pojmenovat jednotlivé části lidské kostry]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se s novými anglickými pojmy [k obrázku kostry umí žák přiřadit základní pojmy v angličtině]
  • zopakování starší slovní zásoby [žák vytváří dvojice anglický - český výraz]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
interaktivní tabule Activboard
popř. obrázek lidské kostry nebo
model kostry

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Žáci z diskuse vyvodí základní funkci opěrné soustavy, seznámí se s jednotlivými částmi lidské kostry. Seznámí se s druhy tkání, které v opěrné soustavě figurují.
V průběhu výuky je využit interaktivní sešit s obrázky a pojmy (českými a anglickými).
Nejčastěji užívané anglické výrazy si žáci osvojují při práci s interaktivní tabulí, kde jsou k obrázkům přiřazeny pojmy namluvené v angličtině. Po kliknutí na obrázek (případně české slovo) se ozve anglický výraz. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k obrázku. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Společné zopakování a procvičení starší i nové slovní zásoby. Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lebkaskull ikona zvuk
kostra člověkaa human skeleton ikona zvuk
truptrunk ikona zvuk
kostbone ikona zvuk
orgánorgan ikona zvuk
dolní končetina, dolní končetinya lower limb, lower limbs ikona zvuk
zlomeninafracture ikona zvuk
horní končetina, horní končetinyan upper limb, upper limbs ikona zvuk
pojivová tkáňConnective tissue ikona zvuk
končetina, končetinylimb, limbs ikona zvuk