logo

Od buňky k organismu

I. - úvodní informace
Název:
Od buňky k organismu
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat stavbu rostlinné a živočišné buňky [žák popíše buňku, zná funkce jednotlivých organel]
  • připomenout pojem tkáně, orgány, orgánové soustavy [žák se orientuje v pojmech buňka, tkáň, orgán, soustava]
  • seznámit žáky se základními tkáněmi lidského těla [žák rozlišuje jednotlivé typy tkání, zná jejich funkci a uvede příklad, kde se daná tkáň v lidském těle vyskytuje - orgány, orgánové soustavy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se základními slovíčky k tomuto tématu [žák přiřazuje k českým slovům jejich anglické překlady]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
předváděcí sešit na interaktivní tabuli Activboard s obrázky

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, zopakování učiva z minulé hodiny, zkoušení.
Hlavní část
Zopakování stavby a funkce buňky. Připomenutí funkce jednotlivých buněčných organel, srovnání stavby rostlinné a živočišné buňky.
Seznámení žáků se stavbou mnohobuněčného organismu, druhy tkání, příklady orgánů a orgánových soustav.
V průběhu výuky je využit interaktivní sešit s obrázky a pojmy (českými a anglickými).
Anglické výrazy si žáci osvojují při práci s interaktivní tabulí, kde jsou k obrázkům přiřazeny pojmy namluvené v angličtině. Po kliknutí na obrázek (případně české slovo) se ozve anglický výraz. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k jednotlivým obrázkům. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Shrnutí učiva a zopakování anglických pojmů doplňováním odpovídajících českých výrazů (poslední strana interaktivního sešitu).

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
orgányorgans ikona zvuk
trávicí soustavadigestive system ikona zvuk
soustavasystem ikona zvuk poznamka
tkáňtissue ikona zvuk
rostlinná buňkaplant cell ikona zvuk
živočišná buňkaanimal cell ikona zvuk
vylučovací soustavaexcretory system ikona zvuk
ledvinykidneys ikona zvuk
žaludekstomach ikona zvuk
buňka, buňkya cell, cells ikona zvuk
pojivová tkáňConnective tissue ikona zvuk