logo

Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny

I. - úvodní informace
Název:
Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristikou a způsobem života ptáků hranice lesa a otevřené krajiny [žák vyjmenuje charakteristické znaky ptáků hranice lesa a otevřené krajiny]
  • poznat nejznámější ptáky tohoto prostředí [žák vyjmenuje nejznámější ptáky tohoto prostředí]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit žáky názvy ptáků, kteří se v tomto prostředí nejčastěji vyskytují [žák pojmenuje jednotlivé druhy ptáků]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • přiřazování českých a anglických názvů k obrázkům jednotlivých druhů ptáků
Učební pomůcky:
předváděcí sešit na interaktivní tabuli Activboard s obrázky ptáků

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, opakování z minulé hodiny v češtině.
Hlavní část
Žáci se během hodiny seznámí s nejběžnějšími ptáky okraje lesa, křovin a otevřené krajiny. Charakterizují prostředí, v němž tito ptáci žijí, zamýšlejí se nad potravou těchto ptáků, nad tvarem jejich zobáku, který odpovídá druhu potravy. Podle obrázků v učebnici se učí poznávat jednotlivé druhy ptáků. Anglické výrazy si osvojují při práci s interaktivní tabulí, kde mají u obrázků daných ptáků nainstalovaný i namluvený výraz pro vybraného ptáka v angličtině. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k jednotlivým obrázkům. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Shrnutí učiva. Zopakování nových anglických výrazů pomocí poslední stránky přiloženého interaktivního sešitu, kdy do prázdných rámečků dopisují anglická označení vyobrazených ptáků.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
havranraven ikona zvuk
polefield ikona zvuk
lesforest ikona zvuk
holubpigeon ikona zvuk
kukačkacuckoo ikona zvuk
vránacrow ikona zvuk
keřbush ikona zvuk
ťuhýkbutcher-bird ikona zvuk
strnadpartridge ikona zvuk
strakamagpie ikona zvuk