logo

Laboratorní práce - Ptáci

I. - úvodní informace
Název:
Laboratorní práce - Ptáci
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • praktické seznámení se stavbou vejce [žáci rozliší jednotlivé stavební prvky ptačího vejce]
  • mikroskopické pozorování stavby obrysového pera [žáci umí pracovat s mikroskopem a pozorují stavbu ptačího pera]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s názvy laboratorních pomůcek [žák pojmenuje jednotlivé pomůcky]
  • zopakovat pojmy týkající se stavby ptačího vejce [žák přiřazuje anglické pojmy k nákresu vejce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - seznámení s anglickými názvy jednotlivých pomůcek
  • práce ve dvojicích, pozorování stavby ptačího vejce, mikroskopování ptačího pera
Učební pomůcky:
mikroskop, pinzeta, kádinka, podložní sklo, krycí sklo, kapátko, kahan, zkumavka, vejce, pero, pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, seznámení s průběhem laboratorní práce
Hlavní část
Žáci jsou seznámeni s průběhem laboratorní práce, nachystají si pomůcky do dvojic v lavicích.
Učitel ukazuje jednotlivé laboratorní pomůcky, pojmenovává je česky a anglicky, anglické názvy píše na tabuli, žáci s ním opakují jak české, tak anglické označení pomůcek.
Následuje vlastní pozorování podle úkolů v pracovním listě, vyplňování pracovního listu s českým textem, doplňování anglických pojmů podle tabule a pojmů známých z předchozích hodin přírodopisu.
Závěr
Vyhodnocení závěru laboratorní práce, společné zopakování anglických pojmů. Učitel ukazuje předměty, žáci je pojmenovávají.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zárodekembryo ikona zvuk
kádinkabeaker ikona zvuk
zkumavkatest tube ikona zvuk
pinzetapair of tweezers / pincers ikona zvuk
membránamembrane ikona zvuk
mikroskopmicroscope ikona zvuk
skořápkaeggshell ikona zvuk
zvětšeníenlargement ikona zvuk
kahanopen burner ikona zvuk
žloutekyolk ikona zvuk
poutkoloop, hanger ikona zvuk
kapátkodropper ikona zvuk
vejceegg(s) ikona zvuk
bílekegg white ikona zvuk