logo

Člověk v živočišném systému

I. - úvodní informace
Název:
Člověk v živočišném systému
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se znaky shodnými s ostatními primáty, popř. obratlovci [žáci umí vyjmenovat znaky shodné s ostatními primáty (popř. obratlovci)]
  • seznámit žáky se znaky typickými pouze pro člověka [žáci si uvědomují, co člověka odlišuje od ostatních živočichů]
Jazykové cíle a ověření:
  • žáci si zopakují, popř. naučí se užívat pojmy označující sledované znaky při srovnávání člověka s ostatními živočichy [žák umí použít základní pojmy při srovnávání člověka s ostatními živočichy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
tabule, interaktivní tabule, křížovka, DVD - Putování s pravěkými lidmi, (BBC, Velká Británie, 2003)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Po shlédnutí úryvku DVD Putování s pravěkými lidmi se žáci pokusí charakterizovat rozdíly ve stavbě těla předků člověka a současného člověka, v češtině. K porovnání použijeme i obrázek primáta, např. šimpanze.
V průběhu výuky seznámení s důležitými anglickými výrazy a jejich zápis na tabuli a do sešitu.
Závěr
Žáci shrnou rozdílné znaky primátů, předků člověka a současného člověka.
Využití předváděcího sešitu na interaktivní tabule. V něm si procviči nové anglické pojmy při hledání dvojic (český - anglický pojem). V závěru hodiny vyluští křížovku s novými anglickými pojmy.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lebkaskull ikona zvuk
kostraskeleton ikona zvuk
savecmammal ikona zvuk
lidoopape ikona zvuk
inteligenceintelligence ikona zvuk
vývoj (druhu)evolution (of species) ikona zvuk
obratlovecvertebrates ikona zvuk
historiehistory ikona zvuk
adaptace, přizpůsobeníadaptation ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
páteřspine ikona zvuk
vývojdevelopment, evolution ikona zvuk
společná práceteam work ikona zvuk
primátiprimates ikona zvuk
mozekbrain ikona zvuk