logo

Smyslové orgány - zrak

I. - úvodní informace
Název:
Smyslové orgány - zrak
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se stavbou a funkcí oka [žák popíše obrázek oka, vysvětlí princip vidění]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími se zrakem [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • interaktivní výuka, práce s obrázky, popis modelu oka
  • práce ve dvojicích-křížovka
Učební pomůcky:
interaktivní sešit z přílohy, interaktivní tabule Activboard, model oka,křížovka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Při názorné výuce s nástěnným obrazem a interaktivní učebnicí jsou žáci seznámeni se základní stavbou oka. Učí se pojmenovávat jednotlivé části oka pomocí interaktivního cvičení.
Žáci jsou v průběhu výkladu seznamováni s nejčastějšími anglickými výrazy souvisejícími s daným tématem.
Anglické výrazy si osvojují při práci s interaktivním sešitem (viz příloha), kde mají u obrázku oka nainstalovaný i namluvený výraz pro vybranou část oka v angličtině. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k jednotlivým částem oka. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby luštěním křížovky ve dvojicích.
Shrnutí, závěr hodiny

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zraksight ikona zvuk
sítniceretina ikona zvuk
rohovkacornea ikona zvuk
duhovkairis ikona zvuk
Pár očí umožňuje prostorové vidění.The pair of eyes allows for a spatial sight. ikona zvuk
krátkozrakostshortsightedness ikona zvuk
dalekozrakostlongsightedness ikona zvuk
víčkoeye-lid ikona zvuk
řasyeyelashes ikona zvuk
obočíeyebrows ikona zvuk
slza, slzya tear, tears ikona zvuk
zrakový nervoptic nerve ikona zvuk
oko, očian eye, eyes ikona zvuk
oční čočkacrystalline lens ikona zvuk