logo

Nervová soustava

I. - úvodní informace
Název:
Nervová soustava
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s funkcí a stavbou nervové soustavy [žák vysvětlí stavbu a charakterizuje funkci nervové soustavy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s nevovou soustavou [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce s interaktivní tabulí, popis nástěnného obrazu nervové soustavy a modelu mozku
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, interaktivní sešit z přílohy, nástěnný obraz, model mozku,

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny.
Hlavní část
Během hodiny učitel i žáci pracují především s nástěnným obrazem nervové soustavy a modelem mozku. Žáci jsou seznámeni se základní stavbou nervové soustavy a se všemi jejími orgány. Učí se pojmenovávat jednotlivé části nervové soustavy, jsou seznámeni se stavbou a funkcí jednotlivých orgánů.
Anglické výrazy si osvojují při práci s interaktivním sešitem (viz příloha), v němž jsou uloženy i namluvené výrazy pro vybrané orgány v angličtině. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz). Naučí se tak anglicky označit jednotlivé složky nervové soustavy, základní rozdělení lidského mozku a popsat reflexní oblouk.
Dvojice výrazů si žáci zapíší do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby vytvářením dvojic (český + anglický výraz), viz poslední strana sešitu z přílohy.
Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mezimozekdiencephalon ikona zvuk
střední mozekmesencephalon / midbrain ikona zvuk
mozkové nervybrain nerves ikona zvuk
míšní nervyspinal nerves ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
centrální nervová soustavacentral nervous system ikona zvuk
koncový mozektelencephalon ikona zvuk
míchaspinal cord ikona zvuk
mozekbrain ikona zvuk
nervynerves ikona zvuk
obvodová nervová soustavaperipheral nervous system ikona zvuk
prodloužená míchamedulla oblongata ikona zvuk
reflexreflex ikona zvuk
vzruchexcitement ikona zvuk
Mozek obratlovců je tvořen třemi (pěti) částmi.The brain of the vertebrates consists of three (five) parts. ikona zvuk
nervová soustavanerve system ikona zvuk
receptorreceptor ikona zvuk poznamka