logo

Lilkovité

I. - úvodní informace
Název:
Lilkovité
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristikou lilkovitých rostlin [žák charakterizuje lilkovité rostliny]
  • naučit žáky poznat naše nejznámnější rostliny z této čeledí [žák pozná nejznámější lilkovité rostliny a chápe jejich důležitost ve výživě člověka]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s čeledí lilkovitých [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce s učebnicí, interaktivní tabule, kartičky s českými a anglickými výrazy
Učební pomůcky:
učebnice,interaktivní tabule, sešit, fotografie rostlin z dané čeledi,kartičky s českými a anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny.
Hlavní část
Charakteristika čeledí lilkovitých, zdůraznění jejich typických poznávacích znaků. Zdůraznění významu lilkovitých rostlin ve výživě člověka. Upozornění na jedovatost některých lilkovitých rostlin - pojem alkaloidy.
Interaktivní sešit z přílohy - přiřazování anglických slovíček obrázkům na základě poslechu namluvených anglických výrazů.
Procvičení určování rostlin pomocí kartiček s fotografiemi a názvy v češtině i angličtině.
Zápis učiva do sešitu se záznamem nových slovíček v AJ.
Závěr
Zopakování učiva s užitím anglických slovíček, zopakování nových slovíček pomocí obrázků a kartiček s českými a anglickými názvy.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
paprikapepper ikona zvuk
rajčetomato ikona zvuk
bobule (plod)a berry, berries ikona zvuk
lilkovitéSolanacae ikona zvuk
lilek bramborpotato ikona zvuk
lilek černýaubergine, eggplant ikona zvuk
rulík zlomocnýdeadly nightshade ikona zvuk
durmandatura ikona zvuk
tabáktobacco ikona zvuk
alkaloidyalkaloids ikona zvuk
lékymedicines ikona zvuk