logo

Listnaté stromy

I. - úvodní informace
Název:
Listnaté stromy
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se nejběžnějšími druhy listnatých stromů [žák pozná podle obrázku druh listnatého stomu]
  • zaměřit se na charakteristické znaky druhů listnatých stromů [žák charakterizuje daný druh listnatého stromu]
  • naučit žáky poznávat listnaté stromy v přírodě [vycházka do přírody s poznáváním stromů]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými pojmy označujícími základní druhy listnatých stromů [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, práce ve dvojicích, interaktivní tabule, práce s obrázky
Učební pomůcky:
interaktivní tabule Activboard, kartičky s obrázky stromů a názvy stromů v češtině a angličtině

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny.
Hlavní část
Představení našich nejběžnějších listnatých stromů, jejich charakteristických znaků.
Pojem měkké a tvrdé dřevo.
V průběhu výuky je využit interaktivní sešit s obrázky a pojmy (českými a anglickými).
Anglické výrazy si žáci osvojují při práci s interaktivní tabulí, kde jsou k obrázkům přiřazeny pojmy namluvené v angličtině. Po kliknutí na obrázek (případně české slovo) se ozve anglický výraz. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k jednotlivým obrázkům. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Procvičení určování listnatých stromů pomocí kartiček s fotografiemi a názvy v češtině i angličtině.
Závěr
Zopakování učiva a anglických slovíček, ve dvojicích pomocí obrázků a kartiček s českými a anglickými názvy.

Další slovíčka použitá na kartičkách: hazel - líska, walnut - vlašský ořech, ash - jasan, chestnut - jírovec maďal.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
měkké dřevosoftwood ikona zvuk
tvrdé dřevohardwood ikona zvuk
duboak tree ikona zvuk
javormaple ikona zvuk
lípalime tree ikona zvuk
trnovník akátBlack Locust ikona zvuk
buk lesníbeech ikona zvuk
bříza bělokoráEuropean birch ikona zvuk
habr obecnýhornbeam ikona zvuk
olše lepkaváblack alder ikona zvuk
listnaté stromy a keředeciduous trees and bushes ikona zvuk
vrba jívawillow ikona zvuk