logo

Plod, semeno

I. - úvodní informace
Název:
Plod, semeno
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s funkcí, stavbou plodu a druhy plodů [žák rozumí pojmu pohlavní rozmnožování rostlin]
  • vysvětlit průběh rozmnožování rostlin, význam semene, proces klíčení [žák vysvětlí význam plodu a semene v procesu rozmnožování]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s druhy plodů [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, interaktivní tabule, práce s obrázky
Učební pomůcky:
interaktivní tabule - software ActivInspire, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s funkcí, stavbou a nejznámějšími druhy plodů. Zopakování průběhu pohlavního rozmnožování rostlin. Seznámení s nepohlavním rozmnožováním a jeho typy (řízkování, cibule, oddenková hlíza atd.)
V průběhu hodiny využití interaktivní tabule s předváděcím sešitem, pomocí něhož si žáci upevní české pojmy související s plody, semeny a k nim si přiřadí pojmy anglické. Na stranách interaktivního sešitu jsou jednotlivé aktivity pro žáky popsány (např. v sešitě jsou anglický namluvená slovíčka přiřazena k českým pojmům a obrázkům druhů plodů, po kliknutí na obrázek či české slovo se ozve anglické slovíčko, jehož příslušný anglický zápis žáci vyberou z nabízených zápisů a ještě si k nim přiřadí český význam).Takto vytvořené dvojice si zapíší do sešitu.
Závěr
Zopakování, společné doplnění českých a anglických pojmů k obrázkům.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obilkacaryopsis ikona zvuk
plod, plody (rostlinný orgán obsahující semena)a fruit, fruits ikona zvuk
plody peckovicestone fruits ikona zvuk poznamka
malvicepome ikona zvuk
bobule (plod)a berry, berries ikona zvuk
luskpod ikona zvuk
nažkaachene ikona zvuk
ořechynuts ikona zvuk
semeno, semenaa seed, seeds ikona zvuk
plod suchýdry fruit ikona zvuk
plod dužnatýfleshy fruit ikona zvuk