logo

Stavba ptačího vejce

I. - úvodní informace
Název:
Stavba ptačího vejce
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat rozmnožování ptáků [žák popíše průběh rozmnožování ptáků]
  • seznámit se stavbou ptačího vejce [žák pojmenuje jednotlivé části ptačího vejce]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se pojmenovat anglicky části ptačího vejce [k obrázku ptačího vejce žák správně přiřadí anglické pojmy na kartičkách]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • interaktivní tabule - promítnutí ptačího vejce + popis v angličtině
  • přiřazování pojmů k obrázku
Učební pomůcky:
interaktivní tabule
ptačí vejce - obrázek
kartičky s názvy v angličtině a češtině

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Výklad s použitím interaktivní tabule, popř. nástěnného obrazu.
Zápis do sešitu, zápis významných anglických slovíček
Zopakování - skupinová práce: do skupiny obrázek ptačího vejce s přiloženými kartičkami v Čj i Aj.
Nejprve žáci přiřadí české názvy, pak pod české přiřadí anglické.
Závěr
Zopakování učiva včetně nových anglických slovíček.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zárodekembryo ikona zvuk
samicefemale ikona zvuk
skořápkaeggshell ikona zvuk
žloutekyolk ikona zvuk
poutkoloop, hanger ikona zvuk
papírová blánapaper membrane ikona zvuk
vejceegg(s) ikona zvuk
bílekegg white ikona zvuk