logo

Stonek

I. - úvodní informace
Název:
Stonek
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s funkcí a stavbou stonku [žák vysvětlí funkci stonku]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími se stonkem [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • využití interaktivní tabule, slovíčka na tabuli a do sešitu
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, učebnice, obrázky stonku a jeho modifikací

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s funkcí, stavbou a přeměnami stonku v češtině.
V průběhu hodiny využití interaktivní tabule s předváděcím sešitem, pomocí něhož si žáci upevní české pojmy související se stonkem a k nim si přiřadí pojmy anglické. Na stranách interaktivního sešitu jsou jednotlivé aktivity pro žáky popsány (např. v sešitě jsou ozvučená slovíčka přiřazena k obrázkům částí rostliny, po kliknutí na obrázek se ozve anglické slovíčko, jehož příslušný anglický zápis žáci vyberou z nabízených zápisů a ještě si k nim přiřadí český význam).Takto vytvořené dvojice si zapíší do sešitu.
Závěr
Zopakování, společné přiřazování pojmů k obrázkům na interaktivní tabuli.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
úponektendril ikona zvuk
kmen (stromu) trunk ikona zvuk poznamka
dřevinawood species ikona zvuk
keřbush ikona zvuk
oddenekrootstock ikona zvuk
šlahoun (v botanice)stolon ikona zvuk
stéblostraw ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
stvolstalk ikona zvuk
lodyhastalk, stem ikona zvuk
bylina, bylinyan herb, herbs ikona zvuk