logo

Rostlinné orgány

I. - úvodní informace
Název:
Rostlinné orgány
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vysvětlení pojmu orgán, rostlinný orgán [žák charakterizuje pojem orgán]
  • seznámení žáků s funkcí rostlinných orgánů [žák vysvětlí funkci jednotlivých rostlinných orgánů]
  • srovnání rostlinných a živočišných orgánů []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími se stavbou rostlinného těla [žák přiřazuje anglické názvy rostlinných orgánů k jejich obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, interaktivní tabule, práce s digitálními obrázky
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, učebnice, osmisměrka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s pojmem rostlinný orgán, s rozdělením a funkcí jednotlivých rostlinných orgánů.
Pomocí předváděcího sešitu na interaktivní tabuli (v příloze) si žáci během hodiny osvojí i procvičí základní anglické pojmy týkající se rostlinných orgánů.
V průběhu výuky si žáci zapíší nová anglická slovíčka do sešitu.
Závěr
Zopakování učiva pomocí přesmyček na interaktivní tabuli, popř. využití osmisměrky.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
úponektendril ikona zvuk
listleaf ikona zvuk
stonekstalk ikona zvuk
kmen (stromu) trunk ikona zvuk poznamka
kořenový systémroot system ikona zvuk
oddenekrootstock ikona zvuk
šlahoun (v botanice)stolon ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
lodyhastalk, stem ikona zvuk
květflower, blossom ikona zvuk
kořenroot ikona zvuk
semeno, semenaa seed, seeds ikona zvuk
bylina, bylinyan herb, herbs ikona zvuk