logo

Kořen

I. - úvodní informace
Název:
Kořen
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s funkcí a stavbou kořene [žák vysvětlí funkci kořene]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se základními slovíčky [žáci přiřadí anglická slovíčka k českému pojmu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, učebnice, opakovací kartičky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s funkcí, stavbou a přeměnami kořene v češtině.
V průběhu hodiny využití interaktivní tabule s předváděcím sešitem, pomocí něhož si žáci upevní české pojmy související s kořenem a k nim si přiřadí pojmy anglické. Na stranách interaktivního sešitu jsou jednotlivé aktivity pro žáky popsány (např. v sešitě jsou anglicky ozvučené české výrazy, po kliknutí na české slovíčko se ozve anglický výraz, jehož příslušný anglický zápis žáci vyberou z nabízených zápisů a vytvoří dvojice). Nové anglické výrazy pak zapíší do sešitu.
Závěr
Zopakování pomocí opakovacích kartiček.


Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kořenová zeleninaroot vegetable ikona zvuk
váleccylinder ikona zvuk
hlavní kořen s postranními kořenymain root with side roots ikona zvuk
hlízabulb, tuber ikona zvuk
pokožkaskin ikona zvuk
vzdušné kořenyair roots ikona zvuk
kořenová čepička, kořenové čepičkya root cap, root caps ikona zvuk
hlavní kořenprimary root ikona zvuk
kořen postrannísecondary root ikona zvuk
kořenroot ikona zvuk