logo

Krevní oběh

I. - úvodní informace
Název:
Krevní oběh
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s s funkcí oběhové soustavy [žák popíše krevní oběh]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními pojmy souvisejícími s krevním oběhem [žák doplní do obrázeku krevního oběhu nejdůležitější anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, interaktivní tabule, práce s obrázky
  • skupinový brainstorming
Učební pomůcky:
interaktivní sešit z přílohy, interaktivní tabule,

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Skupinový brainstorming, z něhož žáci vyvodí základní funkci krevního oběhu. Poté se česky seznámí se schématem krevního oběhu.
V průběhu výuky je využit interaktivní sešit s obrázky a pojmy (českými a anglickými).
Nejčastěji užívané anglické výrazy si žáci osvojují při práci s interaktivním sešitem, v němž jsou k českým pojmům přiřazeny pojmy namluvené v angličtině. Po kliknutí na české slovo se ozve anglický výraz. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k sobě. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby přiřazením anglických pojmů k obrázku krevního oběhu, který vybraný žák zakreslí na interaktivní tabuli a ostatní si jej překreslí do sešitu a popíší česky i anglicky.
Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tělobody ikona zvuk
žílavein ikona zvuk
aortaaorta ikona zvuk
cévyblood vessels ikona zvuk
chlopeňheart flap ikona zvuk
komoraheart chamber ikona zvuk
plícelungs ikona zvuk
srdeční síňheart atrium ikona zvuk
tepnaartery ikona zvuk
vlásečnicecapillary ikona zvuk