logo

Krev

I. - úvodní informace
Název:
Krev
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se složením a funkcí krve [žák popíše složení krve a vysvětlí její funkci ]
  • seznámení s názvy složek krve [žák zná názvy jednotlivých složek krve]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se s novými anglickými pojmy [k českým názvům složek krve přiřadí žák jejich anglické označení]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, obrázky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Při názorné výuce s interaktivní tabulí jsou žáci seznámeni s funkcí, složením a významem krve. Učí se pojmenovávat jednotlivé složky krve. seznámí se s nemocemi krve, krevními skupinami, transfúzí.
Žáci jsou seznámeni s nejběžnějšími poraněními cévní soustavy a s jejich ošetřením.
V průběhu výkladu jsou žáci seznamováni s nejčastěji používanými anglickými výrazy a slovními spojeními souvisejícími s daným tématem.
Dvojice výrazů (anglický a český) si je zapisují do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby vytvářením dvojic (anglický a český pojem)
Shrnutí, závěr hodiny

Při výuce byly použité další anglické výrazy: red blood cell(s) - červená krvinka(y)
white blood cell(s) - bílá krvinka (y)
trombocytes - krevní destičky
plasma - plazma

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
červená krevred blood ikona zvuk
krevní koláča scab ikona zvuk
krevní skupinyblood types ikona zvuk
čtyři typy krevních skupinfour blood types ikona zvuk
krevblood ikona zvuk
Krevní destičky společně s fibrinem zajišťují srážlivost krve.Thrombocytes along with fibrine ensure blood coagulation. ikona zvuk
chudokrevnostanemia ikona zvuk