logo

Výtrusné rostliny

I. - úvodní informace
Název:
Výtrusné rostliny
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristikou výtrusných rostlin a jejich rozdělením [žák charakterizuje výtrusné rostliny, ]
  • zdůraznit současný i historický význam výtrusných rostlin v přírodě [žák umí rozdělit výtrusné rostliny do skupin a tyto skupiny charakterizovat]
  • seznámit žáky se stavbou a rozmnožováním výtrusných rostlin [žák popíše stabu a rozmnožování výtrusných rostlin]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními pojmy souvisejícími s výtrusnými rostlinami [žáci přiřadí anglická slovíčka k českému pojmu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce s interaktivním sešitem na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, interaktivní sešit z přílohy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s charakteristikou výtrusných rostlin, jejich zařazení do vyšších rostlin, rozdělení výtrusných rostlin na mechorosty, přesličky, plavuně a kapraďorosty.
V průběhu výuky je využit interaktivní sešit s obrázky a pojmy (českými a anglickými).
Nejčastěji užívané anglické výrazy si žáci osvojují při práci s interaktivním sešitem, v němž jsou k obrázkům a českým výrazům přiřazeny pojmy namluvené v angličtině. Po kliknutí na obrázek (případně české slovo) se ozve anglický výraz. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz).
V průběhu výuky zápis nových slovíček na tabuli.
Zápis učiva do sešitu se záznamem nových slovíček v AJ.
Závěr
Zopakování, společné řešení přesmyček na interaktivní tabuli.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kapraď samecmale fern ikona zvuk
mech, mechymoss ikona zvuk
výtrusyspores ikona zvuk
Mechorosty a kapraďorosty se rozmnožují výtrusy.Mosses and fern reproduce via spores. ikona zvuk
pelatkyantheridia ikona zvuk poznamka
prokelprothallium ikona zvuk
výtrusniceSporangium ikona zvuk
výtrusný klasSporangium strobilus ikona zvuk
zárodečníkyarchegonium ikona zvuk
přesličkahorsetail ikona zvuk