logo

Pohyb svalů

I. - úvodní informace
Název:
Pohyb svalů
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit žákům, jak vzniká pohyb lidského těla, co je k tomu potřeba [Žák chápe, že potrava je zdrojem energie.]
  • Naučit žáky chápat přírodní zákonitosti v širokých souvislostech. [Žák porozumí souvislostem v přírodě, tomu, že člověk je nedílnou součástí přírody, že je velice úzce s přírodou spjatý.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zopakování základních slovíček [Žák popíše obrázek znázorňující pohyb energií v přírodě]
  • Seznámení se s novými anglickými pojmy týkajícími se přeměny energií [K obrázku umí žák přiřadit anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • interaktivní tabule,popis obrázků v interaktivním sešitu (viz příloha)
Učební pomůcky:
interaktivní tabule Activboard, interaktivní sešit z přílohy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny (česky)
Hlavní část
Schéma toku energií v přírodě - interaktivní tabule. Na základě vědomostí získaných v nižších ročnících se snaží žáci vysvětlit vzájemnou propojenost energie Slunce, rostlin, živočichů a člověka.
Učí se chápat jednotlivé zákonitosti v přírodě a snaží se je spojovat do souvislostí.
Anglické výrazy si osvojují při práci s interaktivním sešitem (viz příloha), kde mají u obrázků nainstalovaný i namluvený výraz pro vybraný pojem v angličtině. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz). Poté xoplňují nejprve české výrazy, pak anglické výrazy ke schématu. V závěru si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby odpovídáním na otázky se skrytou odpovědí (v angličtině i češtině).
Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sluncethe Sun ikona zvuk
oxid uhličitýcarbon dioxide ikona zvuk
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
kyslíkoxygen ikona zvuk
energieenergy ikona zvuk
pohybmotion ikona zvuk
oxidaceoxidation process ikona zvuk
dýcháníbreathing ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
glykogenglycogen ikona zvuk
cukr, cukrysugar, sugars ikona zvuk