logo

Svalová soustava

I. - úvodní informace
Název:
Svalová soustava
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s funkcí svalové soustavy [žák vysvětlí funkci svalové soustavy]
  • naučit žáky názvy svalových skupin [žák umí pojmenovat jednotlivé druhy svalů]
  • zopakovat rozdíl mezi jednotlivými druhy svalové tkáně [žák charakterizuje jednotlivé typy svalových tkání]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními pojmy souvisejícími se svalovou soustavou [žák přiřazuje k českým slovům jejich anglické překlady]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, interaktivní tabule, doplňování pojmů k obrázkům
Učební pomůcky:
interaktivní tabule ActivBoard

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Při názorné výuce s interaktivní učebnicí jsou žáci seznámeni se základní stavbou svalové soustavy a s nejznámějšími druhy svalů. Učí se pojmenovávat jednotlivé svaly pomocí interaktivního cvičení.
Během výuky se dostáváme k opakování koloběhu CO2 v přírodě (fotosyntéza, vznik cukrů jako zdroje energie, závislost člověka na rostlinách atd.)
Žáci jsou v průběhu výkladu seznamováni, popř. opakujeme anglické výrazy související s daným tématem.
Některé dvojice výrazů (anglický a český) žáci sestavují na základě poslechu při interaktivní výuce, poté si je zapisují do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby přiřazováním pojmů k obrázku. Zopakování starších výrazů pomocí osmisměrky (v osmisměrce použit výraz human - člověk)
Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oxid uhličitýcarbon dioxide ikona zvuk
kostraskeleton ikona zvuk
kyslíkoxygen ikona zvuk
energieenergy ikona zvuk
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
pohybmotion ikona zvuk
lidoopape ikona zvuk
kostbone ikona zvuk
svalmuscle ikona zvuk
orgánorgan ikona zvuk
tkáňtissue ikona zvuk
člověkman ikona zvuk
žebraribs ikona zvuk
lebkaskull ikona zvuk
sportsport ikona zvuk
stahcontraction ikona zvuk
páteřspine ikona zvuk
dýcháníbreathing ikona zvuk
cvičenían exercise, exercises ikona zvuk
břišní svalyabdominal muscles ikona zvuk
pohmožděný svalbruised muscle ikona zvuk
glykogenglycogen ikona zvuk
prácework ikona zvuk
cukrsugar ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
hrudníkchest ikona zvuk