logo

Přesazování pokojových květin

I. - úvodní informace
Název:
Přesazování pokojových květin
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět rostliny přesazovat, vytvořit substrát [Žákyně přesadily všechny pokojové rosliny ve třídě, práce se jim vydařila]
  • Znát pravidla výživy rostlin []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se sovní zásobou k tomuto tématu [Správné reakce na anglické pokyny a pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce
  • Diskuse
  • Hodnocení své práce a práce ostatních
Učební pomůcky:
substrát pro pokojové rostliny, květináče, drť, voda, lžíce, noviny

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, česky
Prezentace
Úvod do hodiny - seznámení s cílem
Hlavní část
Rozhovor - proč přesazujeme květiny? Rozdělení do skupin - vlastní práce - přesazování rostlin. Vysvětlení postupu práce - používání anglických výrazů - karty. Vlastní práce všech skupin - učitel chodí mezi žáky a pomáhá, radí, opakuje anglické pojmy a pokyny, žáci na ně reagují. Učitel zdůrazňuje důležitost spolupráce při přesazování, aby se zbytečně substrát nerozsypával po okolí květináče, upozorní též na opatrné zatlačení hlíny do květináče a závěrečné zalití květiny. Při vlastní práci s žáky hovoří o důležitosti hnojení, otrhávání starých a uschlých listů, zbytečné přelévání, co která rostlina potřebuje atd.
Závěr
Hodnocení práce, opakování slovní zásoby, hra - "Poznej, co slyšíš". Ukončení hodiny, úklid třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
péče o květinycare for flowers
květináčflower pot
konvička na zalívánía watering can
květinyflowers
Zaléváme.We are watering.
Rostliny rostou.Plants grow.
Květiny kvetou.Flowers blossom.
Starej se dobře o květiny.Take good care of the plants.
vodawater
semeno, semenaa seed, seeds