logo

Postava z papíru

I. - úvodní informace
Název:
Postava z papíru
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 17
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se přesně stříhat podle šablony [Většině žáků se podařilo úkol splnit, u některých je třeba se soustředit na detaily]
  • Správně používat nůžky, dbát na bezpečnost []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se slovní zásobou k tomuto tématu [Žákům se soutěž líbila a hravou formou se naučili i zopakovali slovní zásobu k tématu oblečení]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - rozhovor se žáky o kamarádství
  • Jak se oblékáme, ukázka šablon postav
  • Vysvětlení postupu práce, samostatná práce žáků s případnou pomocí učitele
Učební pomůcky:
Výkresy A3, šablony - chlapec, dívka, šablonky oblečení - čepice, šála, rukavice, nůžky, pastelky, lepidla, krepový papír

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - česky, anglicky
Prezentace
Úvod hodiny - seznámení s cílem a průběhem
Na tabuli jsou nakreleny obrázky oblečení s anglickými názvy
Hlavní část
Hlavní část začíná rozhovorem o kamarádství. Každý žák má za úkol navhrhnout oblečení pro svého kamaráda. Nejdříve si vystřihne šablonu postavy a pak na ni aranžuje různé druhy oblečení. Během hodiny učitel pomáhá radou, používá jak české, tak anglické pojmy oblečení. Žáci mohou využít pastelek , barevných papírů, krepových papírů, různého stříhání - vše záleží na jejich fantazii.
Závěr
Na závěr si učitel s dětmi zahraje soutěživou hru - kdo dřív nakreslí:"Draw a cap(a skirt, a coat...)" - tím si procvičí slovní zásobu tohoto tématu.
Zhodnocení výrobků, hry, celé hodiny, úklid pomůcek, třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
šablona, šablony (malířská)a stencil, stencils
lepidloglue
nůžkyscissors
rukavicea gloves, gloves
šálascarf
tužkapencil
barevné pastelkycoloured pencils
kabátcoat
kalhotytrousers
sukněskirt
punčocháčetights
čepicecap