logo

Srdce - technika kašír I

I. - úvodní informace
Název:
Srdce - technika kašír I
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznat výhody a nevýhody práce s kartonem [Žákům se práce zdařila, ale zjistili, že musí pokrýt celou plochu tvaru, jinak se jim bude hotový výrobek trhat]
  • Seznámit se s technikou - kašír []
Jazykové cíle a ověření:
  • V průběhu práce se seznámit s několika anglickými výrazy k danému tématu [Žáci spávně reagovali na anglické pokyny učitele]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka finálního výrobku
  • Ukázka práce učitele
  • Samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
karton,lepidlo, tvar srdce, folie,sušené byliny, sypká barva

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav česky i anglicky
Prezentace
Seznámení s průběhem hodiny - téma hodiny
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením učitele v českém jazyce, některé vybrané pokyny jsou i v angličtině - ty vždy učitel zopakuje. Po praktické ukázce zpracování papírové kaše (kašíru) a ukázky práce s ní, pracují žáci samostatně. Učitel chodí mezi žáky anglicky dává pokyny, na které žáci reagují (s jeho případnou gestikulační pomocí), s vlastní prací na výrobku jim v nutném případě pomůže, poradí.
Závěr
Zhodnocení hodiny, úklid zbylého materiálu, třídy. Zopakování anglických pojmů a pokynů. Ukočení hodiny, rozloučení - česky, anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lepidloglue
Natrhej papír.Tear the paper.
Utři lepidlo.Wipe the glue.
Otevři lepidlo.Open the gue.
Zavři lepidlo.Close the glue.
Ukliď lepidlo.Tidy up the glue.
Přineste si lepidlo.Bring glue.
lepidlo na papírpaper glue
papírpaper
srdceheart