logo

Krabička z kartonu

I. - úvodní informace
Název:
Krabička z kartonu
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit pracovat s tvrdým papírem - kartonem []
  • Znát přednosti tohoto materiálu []
  • Seznámit se s pravidly bezpečnosti při práci s nožem []
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmenovat anglicky některé prac. předměty [Na konci hodiny budou žáci testováni ze znalostí nových slovíček]
  • Používat anglické pozdravy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vzorová práce učitele
  • Práce žáků
  • Práce s dopomocí učitele
Učební pomůcky:
Karton, nůžky, zalamovací nožík, lepidlo, pravítko

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky a anglicky
Seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Učitel nejdříve práci ukáže, znovu popíše, posléze žáci pracují samostatně. Učitel má připraveny kartičky s angl. názvy prac. předmětů (nové výrazy) a žáci přiřazují kartičky k nástrojům. Učitel slabším žákům pomáhá.
Závěr
Zhodnocení, úklid, opakování názvů v angličtině, rozloučení.
Opakovací test-nová slovíčka

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krabičkaa little box
nožíksmall knife
Neřízni se.Don't cut yourself. poznamka
Obleč si zástěru.Put the apron on.
nůžkyscissors
Pracuji v dílně.I am working in a workshop. poznamka
Stříhám papír.I am cutting the paper.
Přilep papír.Glue the paper.
Lep čistě.Glue neatly.
lepidlo na papírpaper glue
Pracujte společně.Work together.
Poraďte si.Advise each other.