logo

Vaření špaget s masovou směsí

I. - úvodní informace
Název:
Vaření špaget s masovou směsí
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zvládnout přípravu pokrmu dle daného postupu s pomocí vyučujícího [Zvládnout uvařit hlavní jídlo]
  • Příprava hlavního jídla []
Jazykové cíle a ověření:
  • Reagovat na anglické pokyny [Kontrola správné reakce na pokyny v angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Seznámení s receptem a postupem práce
  • Příprava nástrojů a materiálu
  • Práce va skupinách
Učební pomůcky:
nádobí, el. spotřebiče, kuchyň. nástroje a náčiní, suroviny na vaření

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky
Organizační záležitosti
Seznámení s průběhem hodiny Pv
Hlavní část
Před samotnou prací nalepím na místa určená k dané práci (př. krájení cibule) nalepovací cedule s angl. frázemi bez českého překladu. Než začneme pracovat několikrát si všechny fráze přečteme, přeložíme, zopakujeme. Během práce - vaření používám anglické pojmy a žákyně se na ně snaží reagovat. Podle receptu a mých rad vaříme špagety s masovou směsí. Dbáme přitom na bezpečnost při práci.
Závěr
Na závěr si angl. fráze zopakujeme tak, že určitá skupina vždy přistoupí k přečtené cedulce. Tak poznám, jak si slovní zásobu zapamatovaly.
Závěr Pv-úklid třídy, odchod.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Umyj nádobí.Wash the dishes.
Nakrájej cibuli.Chop up the onion.
Napiš si recept.Write down the recipe.
Neřízni se.Don't cut yourself. poznamka
Obleč si zástěru.Put the apron on.
vařitcook
cibuleonion
špagetyspaghetty
masomeat