logo

Vločka z dýhy

I. - úvodní informace
Název:
Vločka z dýhy
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se pracovat s dýhou [Porovnání dosažených výrobků]
  • Znát pravidla bezpečnosti [Slovní ohodnocení práce]
  • Používání vhodných pomůcek []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými pozdravy [Žáci umí pojmenovat některé nástroje]
  • Pojmenovat některé nástroje a materiál -přiřazování angl.výrazů na kartičkách [Žáci umí použít angl. pozdrav]
  • Při popisu práce používat jak české, tak i angl. výrazy [Na konci hodiny krátký test používaných slovíček]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka učitele
  • Samostatná práce žáků
  • Kolektivní hodnocení
Učební pomůcky:
Dýha,zalamovací nožík, nůžky, podložky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav- česky a anglicky
Seznámení s cílem hodiny
Ukázka provedení práce učitelem
Hlavní část
Zopakování postupu práce pří výrobě
Vlastní práce žáků- samostatná práce s indiv. pomocí učitele
Závěr
Vyhodnocení prací
Debata nad výrobky
Poslech písně - Twinkle, twinkle little star.
Rozloučení- pozdrav

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
spojitjoin
nožíksmall knife
nůžkyscissors
bíláwhite
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! poznamka
na shledanougood-bye
Chybí dnes někdo?Is anybody absent today?
Otevřete okno prosím.Open the window please.
Zavřete okno prosím.Would you close the window, please. poznamka
Uklidněte se.Calm down.
Klid!Silence! poznamka