logo

Plevel a škůdci

I. - úvodní informace
Název:
Plevel a škůdci
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 11 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s plevely a škůdci [Ověření při odplevelování - zkoušení]
  • Ukázka likvidace []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické pozdravy [Ověřování při samotné práci]
  • Angl. ekvivalenty - nová anglická slova spojená s tématem hodiny []
  • Opakování []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace
  • Hra
  • Samostatná práce
Učební pomůcky:
Nářadí školní zahrady

Popis hodiny
Úvod
Pozdravení
Motivace
Hlavní část
Výklad učitele
Samotná práce
Hra na poznávání - určování plevelů od užitečných rostlin
Závěr
Zhodnocení a závěr
Anglický pozdrav

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hráběa rake, rakes
velký úklidspring cleaning
motykahoe
plevelweed
ničit plevelto kill weeds
škůdcepest
ničit škůdceto kill pests
chemický postřikinsecticide
polefield
hrabat listírake leaves
hrabat trávurake grass
nové hráběa new rake
Podej mi hrábě.Pass me the rake.
Přines hrábě.Bring the rake.
staré hráběan old rake
Jdeme na školní zahradu.We are going to the school garden.