logo

Vánoční soutěž

I. - úvodní informace
Název:
Vánoční soutěž
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky přichystat si vhodné pomůcky na práci [Žáci dokázali reagovat a přichystat si vhodné pomůcky na práci]
  • Vyjádřit své zkušenosti, myšlenky a představy []
  • Umět zvolit správný postup pro svoji práci [V některých skupinách se objevil nesoulad a to ovlivnilo jejich výsledek práce]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se slovní zásobou - téma Vánoce [Většině slov vybraných z tématu Vánoce žáci rozuměli, práce se slovníkem nečinila žákům větší problémy, úkol zvládli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinách
  • Komunikace
  • Hodnocení práce své i práce druhých
Učební pomůcky:
velký arch papíru, barevné papíry, nůžky, lepidlo

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky, anglicky
Seznámení s cílem hodiny
Rozdělení žáků formou hry do pracovních skupin
Hlavní část
Vysvětlení pravidel soutěže, rozdání všech potřebných pomůcek a materiálů. Každá skupina si vylosuje určitý počet kartiček s anglickými slovíčky, která se týkají vánočního tématu. Žáci dostanou k dispozici anglicko - české slovníky a mají za úkol vyhledat český překlad. Další úkol každé skupiny je vytvořit svůj vánoční stromek a co nejkrásněji ho ozdobit v určitém časovém intervalu. Po dokončení nalepí karty, které umí skupina přeložit na svoje dílko.
Závěr
Na závěr probíhá vyhodnocení práce jednotlivých skupin - určí se vítěz nejkrásnějšího vánočního stromečku. Každá skupina seznámí ostatní s anglickými výrazy, které našla ve slovníku a naučila se . Ještě jednou si je všichni zopakují.
Rozloučení v anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dekoracedecoration
ovcesheep
jesličkyChristmas crib
betlémnativity scene
adventní věnecadvent wreath
andělangel
hvězdastar
koledaChristmas carol
vánoční papírové ozdobyChristmas paper decorations
vánoční stromečekChristmas tree