logo

Keramické hvězdy II

I. - úvodní informace
Název:
Keramické hvězdy II
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se pracovat s glazurami [Většina žáků pochopila postup práce s glazurami]
  • Znát základní vlastnosti glazur [Žáci dokázali glazury mezi sebou vhodně kombinovat]
  • Používat vhodné pomůcky při práci s glazurami [Je třeba nadále žáky procvičovat v této oblasti , aby dostali cvik do rukou]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými pokyny při práci [Žáci na většinu pokynů dokázali reagovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce žáků
  • Individuální pomoc učitele
  • Vzájemné hodnocení výsledků práce
Učební pomůcky:
glazury různých barev, štětce, hadříky, kelímky s vodou, podložky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky
Prezentace
Seznámení s průběhem hodiny a vysvětlení činnosti
Hlavní část
Práce žáků na vypálených keramických hvězdách - práce s glazurami.
Seznámení s anglickými pokyny - žáci je mají k dispozici na kartách vylepených ve třídě.
Samostatná práce žáků na úkolu.
Závěr
Zhodnocení práce žáků, úklid třídy a všech pomůcek, příprava hvězd na druhý výpal do pece.
Opakování anglických pokynů - reakce na ně. Rozloučení, odchod ze třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ozdobitdecorate
Takto je to dobré.It is good this way.
hvězdastar
Ukliď si své místo.Tidy your place.
Umyj si lavici.Wash your desk.
Na shledanou.Goodbye.
Namoč štětec.Dip the paintbrush into the paint.
Nebojte se!Don't be afraid!
ještě jednouonce more
hvězdička, hvězdičky(little) star, stars