logo

Péče o plodiny na záhonech

I. - úvodní informace
Název:
Péče o plodiny na záhonech
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 11 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky jak správně pečovat o záhony [Samostatná práce na záhonu-aplikace naučeného]
  • Seznámit s druhy plevelů []
  • Údržba záhonu []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické pozdravy [Závěrečné spojování na kartičkách]
  • Anglická slovíčka k tématu- názvy nářadí []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka. motivace
  • Samotná práce
  • Kontrola žáků a jejich práce
Učební pomůcky:
Zahradnické nářadí
Kartičky-spojovačka

Popis hodiny
Úvod
Pozdravení
Motivace
Hlavní část
Ukázka - práce učitele
Práce pod vedením vyučujícího - žák
Závěr
Zhodnocení
Rozloučení v angl. jazyce

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
provaz, provazya rope, ropes
hráběa rake, rakes
motykahoe
plevelweed
ničit plevelto kill weeds
škůdcepest
ničit škůdceto kill pests
chemický postřikinsecticide
polefield
hlínaclay poznamka
hrabat trávurake grass
nové hráběa new rake
Podej mi hrábě.Pass me the rake.
Polož hrábě.Put down the rake.
Přines hrábě.Bring the rake.
staré hráběan old rake