logo

Závěrečný úklid kuchyně

I. - úvodní informace
Název:
Závěrečný úklid kuchyně
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Řídit se základními pravidly hygieny a bezpečnosti práce [Žáci úkol splnili, zásady bezpečnosti byly dodrženy]
  • Umět zhodnotit výsledky své práce []
Jazykové cíle a ověření:
  • V průběhu práce se seznámit s anglickými výrazy k danému tématu [Žáci správně reagovali na anglické pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vysvětlení úkolu
  • Vysvětlení potupu práce - rozdělení do skupin
  • Práce ve skupinách
Učební pomůcky:
kýble, hadr na zem, voda, čistící prostředky, houbičky, utěrky...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Seznámení s průběhem hodiny
Hlavní část
Po vlastním vysvětlení úkolu učitel seznámí žáky s anglickými pokyny typu - "Umyj zem" - žáci mají na stanovištích tabulky s anglickými i českými popiskami, tzn. by měli vědět, co mají na kterém stanovišti dělat. Učitel chodí mezi skupinami žáků a popř. radí.
Závěr
Na zopakování nové anglické slovní zásoby a slovních vazeb si zahrají žáci s kartami pexeso - anglický a český pojem k sobě, tak učitel ověří, zda si nová slovíčka zapamatovali. Následuje zhodnocení práce a rozloučení, konec hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Pracujeme společně. (právě teď)We are working together.
velký úklidspring cleaning
Utři prach.Dust the room.
Umyj podlahu.Wipe the floor.
Umyj nádobí.Wash the dishes.
Utři nádobí.Dry the dishes.
Ukliď nádobí.Tidy the dishes.
Je tu pěkný pořádek.The place is nece and tidy.
Pracujte ve dvojicích.Work in pairs.
Pracujte každý sám!Work on your own!
Pracujte společně!Work together!
Pracuješ dobře.You are working very well.